Concediul, mai mult decât doar o pauză, depășește percepția clasică a timpului liber. Concediul de odihnă, reprezintă doar o mică parte din spectrul de opțiuni prevăzute de către legea din România. Este esențial să cunoaștem gama completă de tipuri de concedii disponibile, cerințele pentru a le accesa, compensația financiară aferentă și strategiile pentru situațiile în care acestea sunt refuzate.

În secțiunile următoare vom intra în principalele elemente și câteva detalii despre fiecare tip de concediu din România.

Câte tipuri de concedii există?

Salariații angajați cu contract individual de muncă, pot beneficia de nu mai mult, nu mai puțin de 15 concedii distincte:

 • Concediul de odihnă
 • Concediul medical
 • Concediul fără plată
 • Concediul pentru formare profesională
 • Concediul medical pentru accident de muncă sau boală profesională
 • Concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice
 • Concediu de risc maternal
 • Concediul de maternitate
 • Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav
 • Concediul paternal
 • Concediu pentru evenimente deosebite
 • Concediul pentru carantină
 • Concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilități
 • Concediul de acomodare
 • Concediu de îngrijitor 

Concediul de odihnă

Concediul de odihnă nu este doar o pauză, ci și un drept esențial al fiecărui angajat din România. Cu siguranță concediul de odihnă este cel mai des întâlnit tip de concediu. Conform legislației din România, angajații cu contract de muncă au dreptul la minim 20 de zile de concediu de odihnă în fiecare an, asta ar însemna aproximativ 1,7 zile de concediu de odihnă pe lună. 

Informații esențiale:

 • legea prevede obligativitatea a minim 20 de zile de concediu de odihnă pe an
 • majoritatea companiilor oferă mai mul de 20 de zile de concediu, folosind acest tip de concediu ca un fel de bonus sau beneficiu pentru angajați. Există firme, unde, în funcție de vechimea angajatului, numărul de zile de concediu de odihnă poate să depășească 25-30 de zile pe an, sau pot fi chiar mai multe.
 • concediul de odihnă este prevăzut în contractul de muncă și adesea poate fi negociat la angajare.
 • concediul de odihnă este plătit, asta înseamnă că angajatorul îți va plăti zilele în care ești în concediu de odihnă ca și cum ai fi la muncă.
 • dacă pleci de la o companie și nu ți-ai luat zilele de concediu, angajatorul este nevoit să îți plătească aceste zile, conform contractului de muncă.

Concediul medical

Concediul medical, unul dintre cele mai întâlnite tipuri de absență de la locul de muncă, vine în sprijinul persoanelor care se confruntă cu probleme de sănătate. Ordonanța de Urgență nr. 158/2005 stabilește detaliile referitoare la acest tip de concediu, oferind o clasificare clară a diferitelor tipuri de concedii medicale.

 • Concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă: Acestea se acordă pentru boli obișnuite sau accidente survenite în afara mediului de lucru.
 • Concedii medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă: Se aplică în situațiile cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.
 • Concedii medicale pentru maternitate: Acordate femeilor însărcinate pentru perioada prenatală și postnatală.
 • Concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav: Se acordă părinților pentru îngrijirea unui copil bolnav.
 • Concedii medicale de risc maternal: Acordate femeilor însărcinate care lucrează în medii de muncă cu riscuri pentru sănătatea lor sau pentru sarcină.

Informații esențiale:

 • Pe durata concediului medical, salariatul primește o indemnizație ce poate să fie deobice între 75-100% din salariul pe care îl are.
 • Primele 5 zile calendaristice din concediul medical sunt plătite de către angajator, iar ce este peste este plătit de către stat.
 • Un medic de familie poate acorda până la maxim 30 de zile calendaristice de concediu medical pe an, dintre care maxim 10 zile consecutive.
 • Dacă e nevoie de mai mult de 30 de zile calendaristice de concediu medical, va fi necesar ca acest concediu să fie emis de către un medic specialist.

Concediul fără plată

Alt tip de concediu de care beneficiază angajații din România este concediul fără plată.

După cum îi spune și numele, persoanele care își iau acest tip de concediu nu primesc salariu. Concediul fără plată este reglementat de articolul 153 din Codul Muncii

Concediul fără plată reprezintă un tip de concediu prin care, angajatul, într-un interval anume de timp își întrerupe activitatea profesională, fără a primi o remunerație pentru perioada respectivă, în acest timp, contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților.

Concediul pentru formare profesională

Concediul pentru formare profesională este un alt tip de concediu din România, care nu este foarte des întâlnit. Acesta este reglementat de articolul 154 din Codul Muncii. Acest tip de concediu poatefi acordat angajaților care au nevoie de timp pentru a face anumite cursuri pentru formarea profesională.

Ce trebuie să știi:

 • Concediul pentru formare profesională este deobicei fără plată;
 • Este un drept al fiecărui angajat, deobicei beneficiază de el persoanele tinere care încă studiază, pentru examene, sau pentru a-și susține o lucrare de licență, etc.
 • Se acordă pe baza unei cereri.

Cum poate fi realizată formarea profesională?

 • Participarea la diverse cursuri organizate de angajator sau de servicii de formare profesională;
 • Stagii de practică și specializare în țară sau străinătate;
 • Stagii de adaptare profesionașă pentru a corespunde cerințelor postului și ale locului de muncă;
 • Programe de ucenicie desfășurate la locul de muncă;
 • Alte forme de pregătire stabilite între angajat și angajator.

Concediul medical pentru accident de muncă sau boală profesională

Acest tip de concediu se acordă pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, și este exculsiv pentru anumite situații rezultate a unor accidente de muncă sau boli profesionale.

Boala profesională

 • reprezintă o afecțiune produsă ca efect direct a practicării unei meserii sau profesii, adesea ca urmare a unor factori nocivi ce sunt prezenți la locul de muncă. În această categorie intră și afecțiunile care implică suprasolicitarea anumitor organe sau sisteme ale organismului în timpul procesului de muncă. 

Accidentul de muncă 

 • reprezintă vătămarea organismului uman, precum și intoxicația acută profesională, lucruri ce au loc în timpul procesului de muncă sau din cauza îndeplinirea sarcinilor de lucru și provoacă incapacitatea temporară de muncă de cel puțin 3 zile, invaliditate sau deces. 

Ce se întâmplă în cazul unui accident de muncă?

Accidentele de muncă trebuie cercetate, de către angajator și/sau de către diferite autorități. 

 • Dacă se produce incapacitate temporară de muncă, acestea sunt investigate de către angajator, dacă există evenimente care produc invalitate evidentă sau confirmată, deces, accidente colective, sau situații cu persoane dispărute – acestea vor fi investigate de către inspectoratele teritoriale de muncă;
 • Inspecția Muncii are obligativitatea de a cerceta accidentele colective, precum avariile sau exploziile;
 • Dacă există suspeciuni de boală profesionala, pot fi anchetate de către specialiști ai sănătății publice teritoriale;

După identificarea accidentului, angajatorul are datoria de a notifica evenimentul către CNPP (Casa Națională de Pensii Publice), care va verifica documentele. De asemenea, asiguratul sau familia acestuia pot face această comunicare în situația în care accidentul de muncă a avut consecințe fatale pentru asigurat. Pentru a stabili natura profesională a accidentului care a dus la incapacitate temporară de muncă, CNPP poate superviza direct investigarea accidentului, iniția o anchetă independentă sau evalua dosarul de investigație elaborat de comisia angajatorului, în funcție de circumstanțe.

Concediul medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice

Acest tip de concediu poate fi acordat persoanelor care au în grijă pacienți cu afecțiuni oncologice, conform Legii 24/2022.

Informații utile:

 • Persoana beneficiară, cu acordul pacientului, îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul specialist.
 • Persoana beneficiară va avea un stagiu de cotizare de minim șase luni în ultimele 12 luni anterioare.
 • Indemnizația brută lunară pentru concediul medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de de 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. 
 • Indeminizația este suportată integral de către FNUASS;
 • Durata maxima acestui tip de concediu este de 45 de zile calendaristice pe an, pentru un pacient oncologic.

Atât angajatul cât și persoana pacient oncologic pe care o îngrijește au dreptul la o evaluare psihologică clinică anuală și la cel puțin cinci sesiuni de consiliere psihologică clinică pe an, costurile fiind acoperite din bugetul statului. Cu toate acestea, aceste beneficii se vor aplica după un an de la publicarea legii în Monitorul Oficial, adică începând cu data de 16 februarie 2023.

Concediul de risc maternal

Concediul de risc maternal este un tip de concediu din România care are ca scop protejarea sănătății și siguranța salariatei însărcinate și este reglementat de OUG nr. 96/2003

Prin urmare, atunci când angajata desfășoară activități care prezintă riscuri pentru sănătatea sa sau pentru sarcină și alăptare, poate beneficia de concediu de risc maternal, sub anumite condiții legale.

Ce trebuie să știi:

 • Poate fi acordat înainte solicitării concediului de maternitate sau după întoarcerea din concediul postnatal, în cazul în care nu s-a cerut concediul și îndemnizația pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap
 • Poate fi acordat pentru o perioadă maximă de 120 de zile calendaristice
 • Poate fi acordat integral sau fracționat
 • Este aprobat de medicul de familie sau specialist
 • Indemnizația este plătită din bugetul asigurărilor sociale de stat și este de 75% din baza de calcul a indemnizației.
 • Angajatorul nu poate încheia contractul de muncă pe durata concediului de risc maternal. 

Concediul de maternitate

Concediul de maternitate, prevăzut de articolul 50 din Codul Muncii (vezi și OUG nr.158/2005), reprezintă un tip de concediu din România la care are dreptul salariata gravidă. Acesta se împarte în concediu pre-natal și concediu post-natal și are un total de 126 de zile calendaristice. 

Ce trebuie să știi:

 • .Cuantumul aferent concediului de maternitate se calculează ca 85% din media veniturilor brute pe ultimele 6 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară;
 • Indemnizația este plătită de către FNUASS în totalitate;
 • Trebuie îndeplinite câteva condiții pentru a beneficia de acest concediu: persoana să aibă stagiul minim de cotizare (6 luni în ultimele 12 luni), să aibă domiciliul în România și să dețină un certificat medical;
 • Perioadele de concediu pre-natal și post-natal pot fi ajustate cu acordul medicului;

Femeile care și-au pierdut calitatea de asigurat din motive care nu le pot fi imputate și care nasc în decurs de 9 luni de la data pierderii acestei calități vor beneficia de aceleași drepturi. În această situație, indemnizația de maternitate se va calcula pe baza mediei veniturilor lunare considerate în determinarea contribuției asigurătoare pentru muncă, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calității de asigurat.

Concediul paternal

Concediul paternal se acordă taților, indiferent dacă copilul este născut din căsătorie, din afara acesteia sau este adoptat.

Durata concediului paternal este de 5 zile lucrătoare, însă dacă tatăl face un curs de puericultură este eligibil la creșterea numărului de zile la 15 zile calendaristice.

 • Pentru a se obține acest tip de concediu se va face o cerere, la care se atașează certificatul de naștere al copilului, din care trebuie să rezulte că el este tatăl.
 • Indemnizația se plătește din fondul de salarii al angajatorului;

Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav

Un alt tip de concediu reglementat de legislația din România este reprezentat de concediul pentru îngrijirea copilului bolnav. În anumite situații neplăcute în care copii se îmbolnăvesc, părinții au dreptul legal la concediu medical pentru a le fi alături.

Ce trebuie să știi despre acest tip de concediu:

 • se acordă pentru îngrijirea copilului bolnav de până la 7 ani sau pentru îngrijirea copilului cu handicap, până la împlinirea vărstei de 18 ani;
 • oricare dintre părinți poate beneficia, dar nu ambii deodată;
 • este necesar ca părintele să aibă stagiu de cotizare de minim șase luni;
 • totodată, înafară de părinți, pot beneficia de acest tip de concediu și tutorii și asigurații căruia i-au fost dați copii în plasament;
 • poate fi acordat pentru maxim 45 de zile calendaristice pentru un copil, dar există și excepții de la această regulă în funcție de starea medicală a copilului;
 • cuantumul este de 85% din baza de calcul și este oferit de FNUASS;

Concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități

Acest tip de concediu se aseamănă cu concediul pentru îngrijirea copilului bolnav.

 • părintele poate beneficia de acest tip de concediu până când copilul are vârsta de 18 ani;

Concediul pentru carantină

Alt tip de concediu din România este concediul pentru carantină și se acordă persoanelor asigurate cărora li se interzice continuarea activității profesionale din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase.

 • se eliberează de medicul curant pe baza certificatului eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică;
 • cuantumul este de 75%, iar în cazul COVID-19, este de 100%;
 • este plătit integral de FNUASS;
 • nu se cumulează cu durata concediilor medicale;

Un alt tip de concediu reglementat de legislația din România este reprezentat de concediul pentru îngrijirea copilului bolnav. În anumite situații neplăcute în care copii se îmbolnăvesc, părinții au dreptul legal la concediu medical pentru a le fi alături.

Ce trebuie să știi despre acest tip de concediu:

 • se acordă pentru îngrijirea copilului bolnav de până la 7 ani sau pentru îngrijirea copilului cu handicap, până la împlinirea vărstei de 18 ani;
 • oricare dintre părinți poate beneficia, dar nu ambii deodată;
 • este necesar ca părintele să aibă stagiu de cotizare de minim șase luni;
 • totodată, înafară de părinți, pot beneficia de acest tip de concediu și tutorii și asigurații căruia i-au fost dați copii în plasament;
 • poate fi acordat pentru maxim 45 de zile calendaristice pentru un copil, dar există și excepții de la această regulă în funcție de starea medicală a copilului;
 • cuantumul este de 85% din baza de calcul și este oferit de FNUASS;

Concediul pentru evenimente deosebite

Concediul pentru evenimente deosebite este prevăzut de Codul Muncii și dă dreptul salariatului la zile libere pentru următoarele:

 • casătorie – 5 zile;
 • căsătoria unui copil: 2 zile;
 • nașterea unui copil – 5 zile;
 • decese: soțului, copilului, părinților, socrilor – 3 zile;
 • decese: bunicilor, fraților, surorilor – 1 zi;
 • donatorilor de sânge – 1 zi;

Este de menționat că pe timpul concediului pentru evenimente deosebite, salariul este plătit pe toată durata lor de către angajator. 

Concediul de acomodare 

Acest tip de concediu este disponibil pentru părinții care se decid să adopte un copil și poate să aibă o durată de maxim un an.

Ce trebuie să știi:

 • oricare dintre cei doi soți poate să beneficieze de concediu de acomodare;
 • este plătit și se consideră vechime în muncă;

Concediul de îngrijitor  

Concediul de îngrijitor este un nou tip de concediu, fiind explicat de Legea nr 283 din 2022. Angajatorul poate să acorde acest tip de concediu salariatului pentru a acorda îngrijire sau sprijin unei rude sau a unei persoane din aceeași gospodărire care necesită asistență din cauza unei probleme medicale grave.

 • durata este de maxim 5 zile calendaristice pe an;
 • pe durata acestui tip de concediu, salariatul nu poate fi concediat;

Your success story begins with our tailored solutions!

Our team specializes in crafting tailored solutions to meet your unique challenges and goals, providing you with the expertise you need to succeed.

Schedule Introduction Call